Opłaty za jednorazowy plastik.

Od 1 stycznia 2024 r. Przedsiębiorcy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wprowadzanych na rynek artykułów z tworzyw sztucznych, m.in. pojemników, naczyń, opakowań jednorazowego użytku.

Składka ZUS 2023

Obowiązują 3 terminy płatności składek ZUS i przekazywania dokumentów rozliczeniowych: do 5. dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych do 15. dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną do 20. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek.     Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z […]

Wyższe wynagrodzenie minimalne w 2023

Wyższa płaca minimalna Płaca minimalna w 2023 Od 1.01.2023 r minimalne wynagrodzenie wynosi 3.490,00 zł. natomiast stawka godzinowa z tytułu umów zlecenia lub o świadczeniu usług to 22,80 za godzinę To nie jedyna zmiana wynagrodzenia w 2023 roku Od 01.07.2023 czeka nas kolejna podwyżka Od 01.07.2023 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 3.600,00 zł. natomiast stawka godzinowa […]

Składki społeczne i zdrowotne 2020

Składki społeczne i zdrowotne 2022 Składka ZUS 2022 Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują 3 terminy płatności składek ZUS i przekazywania dokumentów rozliczeniowych: do 5. dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych do 15. dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną do 20. dnia następnego miesiąca – dla […]

KRAJOWY REJESTR E-FAKTUR

KRAJOWY REJESTR E-FAKTUR KSeF – czy nowoczesne faktury mają plusy? Trwają intensywne prace nad wejściem w życie przepisów dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Od 1 stycznia 2022 r. stosowanie nowych faktur ustrukturyzowanych będzie fakultatywnie. Przedsiębiorcy powinni się jednak nastawiać na to, iż docelowo system e-faktur będzie dla wszystkich obowiązkowy. Być może jest to dobry czas […]

NOWY ŁAD PPE – zmiany w przychodach ewidencjonowanych – ryczałt

NOWY ŁAD PPE – zmiany w przychodach ewidencjonowanych – ryczałt Obniżenie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z 17% na 14% będzie stosowane dla usług: w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU 86) architektonicznych i inżynierskich, badań i analiz technicznych (PKWiU 71) w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1). Obniżenie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z 15% na 12% […]

NOWY ŁAD Podatek dochodowy od osób fizycznych

NOWY ŁAD Podatek dochodowym od osób fizycznych Od 01-01-2022r. zmianie ulegnie kwota wolna od podatku. Z 8.000,00 zł została zwiększona do 30.000,00 zł. Kwota zmniejszająca podatek wynosi 5100,00 zł . Podatnik może stosować miesięcznie kwotę wolną po 425 zł miesięcznie. Czyli dochód o wartości miesięcznie 2500,00 zł pozostanie bez podatku. W I progu podatkowym stawka […]

INFORMACJE JAKIE NALEŻY PRZEKAZAZYWAĆ DO BIURA RACHUNKOWEGO

INFORMACJE JAKIE NALEŻY PRZEKAZAZYWAĆ DO BIURA RACHUNKOWEGO Przedsiębiorcy w swoich działaniach wykonują czynności, o których powinni powiadomić Biuro Rachunkowe, a często nie są tego świadomi Otwarcie firmowego rachunku bankowego – podstawowego lub dodatkowego JDG – zmianę taką wprowadza się w CEIDG. Spółki – NIP-8 w zakresie danych uzupełniających do właściwego Urzędu Skarbowego. Zmiana powinna być […]