Składka ZUS 2023

Obowiązują 3 terminy płatności składek ZUS i przekazywania dokumentów rozliczeniowych: do 5. dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych do 15. dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną do 20. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek.     Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z […]

Wyższe wynagrodzenie minimalne w 2023

Wyższa płaca minimalna Płaca minimalna w 2023 Od 1.01.2023 r minimalne wynagrodzenie wynosi 3.490,00 zł. natomiast stawka godzinowa z tytułu umów zlecenia lub o świadczeniu usług to 22,80 za godzinę To nie jedyna zmiana wynagrodzenia w 2023 roku Od 01.07.2023 czeka nas kolejna podwyżka Od 01.07.2023 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 3.600,00 zł. natomiast stawka godzinowa […]

Składki społeczne i zdrowotne 2020

Składki społeczne i zdrowotne 2022 Składka ZUS 2022 Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują 3 terminy płatności składek ZUS i przekazywania dokumentów rozliczeniowych: do 5. dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych do 15. dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną do 20. dnia następnego miesiąca – dla […]

KRAJOWY REJESTR E-FAKTUR

KRAJOWY REJESTR E-FAKTUR KSeF – czy nowoczesne faktury mają plusy? Trwają intensywne prace nad wejściem w życie przepisów dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Od 1 stycznia 2022 r. stosowanie nowych faktur ustrukturyzowanych będzie fakultatywnie. Przedsiębiorcy powinni się jednak nastawiać na to, iż docelowo system e-faktur będzie dla wszystkich obowiązkowy. Być może jest to dobry czas […]

NOWY ŁAD PPE – zmiany w przychodach ewidencjonowanych – ryczałt

NOWY ŁAD PPE – zmiany w przychodach ewidencjonowanych – ryczałt Obniżenie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z 17% na 14% będzie stosowane dla usług: w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU 86) architektonicznych i inżynierskich, badań i analiz technicznych (PKWiU 71) w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1). Obniżenie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z 15% na 12% […]

NOWY ŁAD Podatek dochodowy od osób fizycznych

NOWY ŁAD Podatek dochodowym od osób fizycznych Od 01-01-2022r. zmianie ulegnie kwota wolna od podatku. Z 8.000,00 zł została zwiększona do 30.000,00 zł. Kwota zmniejszająca podatek wynosi 5100,00 zł . Podatnik może stosować miesięcznie kwotę wolną po 425 zł miesięcznie. Czyli dochód o wartości miesięcznie 2500,00 zł pozostanie bez podatku. W I progu podatkowym stawka […]

INFORMACJE JAKIE NALEŻY PRZEKAZAZYWAĆ DO BIURA RACHUNKOWEGO

INFORMACJE JAKIE NALEŻY PRZEKAZAZYWAĆ DO BIURA RACHUNKOWEGO Przedsiębiorcy w swoich działaniach wykonują czynności, o których powinni powiadomić Biuro Rachunkowe, a często nie są tego świadomi Otwarcie firmowego rachunku bankowego – podstawowego lub dodatkowego JDG – zmianę taką wprowadza się w CEIDG. Spółki – NIP-8 w zakresie danych uzupełniających do właściwego Urzędu Skarbowego. Zmiana powinna być […]

Składka zdrowotna od 2022

Od 2022 roku składki zdrowotne będą wyliczane co miesiąc. Nie będzie możliwości odliczenia jej od podatku. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności, niezależnie od tego czy zatrudniają pracowników czy nie, będą opłacali składki ZUS do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni Osoby prawne będą opłacali składki ZUS do 15 dnia miesiąca. Na koniec roku należy złożyć korektę […]