NOWY ŁAD
Podatek dochodowym od osób fizycznych

logo

Od 01-01-2022r. zmianie ulegnie kwota wolna od podatku. Z 8.000,00 zł została zwiększona do 30.000,00 zł.

Kwota zmniejszająca podatek wynosi 5100,00 zł .

Podatnik może stosować miesięcznie kwotę wolną po 425 zł miesięcznie. Czyli dochód o wartości miesięcznie 2500,00 zł pozostanie bez podatku.

W I progu podatkowym stawka wynosi 17% i w 2022 roku zostaje taka sama.

Natomiast II drugi próg podatkowy został podwyższony do 120.000,00 zł., po przekroczeniu którego stosujemy stawkę 32 % pit.

Do końca 2021 limit ten ma wartość 85.528,00 zł

Nie dotyczy przychodów opodatkowanych podatkiem liniowym oraz od przychodów ewidencjonowanych (PPE – ryczałt)

Danina solidarnościowa – stosuje się ją do dochodów powyżej 1.000.000,00 zł. i wynosi 4% dochodu.