NOWY ŁAD
PPE – zmiany w przychodach ewidencjonowanych – ryczałt

logo

Obniżenie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z 17% na 14% będzie stosowane dla usług:

  • w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU 86)

  • architektonicznych i inżynierskich, badań i analiz technicznych (PKWiU 71)

  • w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1).

Obniżenie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z 15% na 12% będzie stosowane dla usług:

  • informatyków

  • programistów

  • innych zawodów z branży IT

Obniżenie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z 17% na 8,5% będzie stosowane dla usług:

  • w zakresie edukacji (korepetycje).

Najem
Od 2023r. najem, podnajem, dzierżawa i inne umowy o podobnym charakterze wynajmowane poza prowadzoną działalność gospodarczą
obowiązkowo podlegają pod ryczałt.

Przychody do 100.000,00 zł – 8,5%

Przychody powyżej 100.000,00 – 12,5%

Dokonując zmiany formy opodatkowania (Biznes gov. ) poinformuj nas o tym.