INFORMACJE JAKIE NALEŻY PRZEKAZAZYWAĆ DO BIURA RACHUNKOWEGO

logo

Przedsiębiorcy w swoich działaniach wykonują czynności, o których powinni powiadomić Biuro Rachunkowe, a często nie są tego świadomi

Otwarcie firmowego rachunku bankowego – podstawowego lub dodatkowego

JDG – zmianę taką wprowadza się w CEIDG. Spółki – NIP-8 w zakresie danych uzupełniających do właściwego Urzędu Skarbowego.

Zmiana powinna być dokonana w ciągu 7 dni od założenia rachunku bankowego.

Likwiduję rachunek bankowy

JDG – zmianę taką wprowadza się w CEIDG. Spółki – NIP-8 w zakresie danych uzupełniających do właściwego Urzędu Skarbowego

Zmiana powinna być dokonana w ciągu 7 dni od zamknięcia rachunku bankowego.

Zmieniam miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub dodaję nowe

JDG – zmianę taką wprowadza się w CEIDG. Spółki – NIP-8 w zakresie danych uzupełniających do właściwego Urzędu Skarbowego

Zmiana powinna być dokonana w ciągu 7 dni od dnia zmiany, dodania miejsca prowadzenia działalności.

Niektóre Urzędy Skarbowe wymagają tytuły prawnego do lokalu.

Rozpoczęcie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalność.

Niektóre rodzaje działalności wg przepisów prawa podatkowego wymagają ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych za pomocą kasy fiskalnej. Dlatego przed rozpoczęciem Sprzedaży dla osób fizycznych powinni Państwo skonsultować się z biurem rachunkowym czy nie należy zakupić kasy fiskalnej.

Rozpoczęcie sprzedaży towarów do krajów unijnych.

Przed przystąpieniem do sprzedaży towarów do krajów unijnych należy skrupulatnie przeanalizować kto będzie odbiorcą, jakie towary będą wysyłane, z którego kraju nastąpi wysyłka.W zależności od kilku czynników może się okazać, że taka transakcja będzie zakwalifikowana jako wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość i wymagana będzie do procedury OSS. Dlatego przed rozpoczęciem takiej sprzedaży należy skontaktować się biurem rachunkowym oraz doradca podatkowym. Reagując odpowiednio wcześnie - to jest przed dokonaniem transakcji - ochronią Państwo siebie.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 11.03.20024 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.),
  • ustawa z 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2020 r. poz. 170 ze zm.).