Od 2022 roku składki zdrowotne będą wyliczane co miesiąc.

Nie będzie możliwości odliczenia jej od podatku.

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności, niezależnie od tego czy zatrudniają pracowników czy nie, będą opłacali składki ZUS do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni

Osoby prawne będą opłacali składki ZUS do 15 dnia miesiąca.

Na koniec roku należy złożyć korektę w zakresie składek ZUS.

Ewentualna nadpłata będzie zwracana tylko na wniosek podatnika.

Termin na złożenie wniosku upływa w ciągu miesiąca od upływu terminu na złożenie zeznania podatkowego.

Skala podatkowa

9% od dochodu

Nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia

W 2022 roku minimum 270,90 zł. (3.010,00*9%)

Podatek Liniowy

4,9% od dochodu

Nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia

W 2022 roku minimum 270,90 zł. (3.010,00*9%)

Karta Podatkowa

9% minimalnego wynagrodzenia

W 2022 roku minimum 270,90 zł. (3.010,00*9%)

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

9% podstawy, która będzie uzależniona od przychodów rocznych oraz od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego

Przychód roczny

Podstawa składki miesięcznej

< 60.000,00 zł.

60 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (około 324,00 zł. przy założeniu, że przeciętne wynagrodzenie wyniesie 6 tys.)

60.000,00 zł. do 300.000,00 zł.

100 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (około 540,00 zł. przy założeniu, że przeciętne wynagrodzenie wyniesie 6 tys.)

>300.000,00 zł

180 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (około 972,00 zł. przy założeniu, że przeciętne wynagrodzenie wyniesie 6 tys.)

Osoby współpracujące, wspólnicy spółek komandytowych, jednoosobowych spółek kapitałowych

9% od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

około 540,00 zł. przy założeniu, że przeciętne wynagrodzenie wyniesie 6 tys

Wynagrodzenie z tytułu powołania członków zarządu

9% podstawy wypłaconego wynagrodzenia