Opłaty za jednorazowy plastik.

logo

Od 1 stycznia 2024 r. Przedsiębiorcy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wprowadzanych na rynek artykułów z tworzyw sztucznych, m.in. pojemników, naczyń, opakowań jednorazowego użytku.

Dyrektywa Single Use Plastic (SUP) jest jednym z najważniejszych aktów prawnych UE
w celu ograniczenia użycia plastiku jednorazowego. Dotyczy najbardziej szkodliwych produktów plastikowych, takich jak plastikowe sztućce, słomki, patyczki do uszu, pojemniki na żywność i kubki do napojów.

Tylko w Polsce, rocznie produkowanych jest około 3 milionów ton plastiku, a większość z niego jest jednorazowego użytku. Plastik jest trudny do stanowi poważne zagrożenie dla ekosystemu zarówno lądowego, jak i wodnego. Z tego powodu wiele państw na całym świecie wprowadza środki mające na celu ograniczenie zużycia plastiku, takie jak zakazy jednorazowych plastikowych produktów czy wprowadzenie opłat za ich użytkowanie. Polska również przystąpiła do walki ze szkodliwym wpływem plastiku na środowisko poprzez wprowadzenie nowego podatku od plastiku dla przedsiębiorców.

Opłaty nakładane na przedsiębiorców przyczynią się do wzrostu cen plastikowych produktów, co w założeniu, ma skłonić konsumentów do bardziej świadomego i oszczędnego korzystania z plastikowych opakowań. Zmniejszenie popytu spowoduje naturalne zmniejszenie produkcji plastiku i zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. Podmioty, takie jak, restauracje czy kawiarnie są zobligowane do pobierania opłaty za jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych, którymi obracają w codziennej działalności.

Podatek ma na celu stymulowanie zmian w sektorze przedsiębiorstw, promowanie innowacji ekologicznych i zmniejszanie negatywnego wpływu plastiku na nasze środowisko. Dlatego ważne jest, aby zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci, zaangażowali się w walkę o czystszą planetę i zrozumieli, jak wielką rolę odgrywa nowy podatek od plastiku dla przedsiębiorców w tym procesie.

Opłaty związane z powyższą Dyrektywą reguluje Rozporządzenie Ministra Klimatu
i Środowiska z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami
. 

Zgodnie z § 1 wskazanego rozporządzenia, stawki za opakowania wynoszą:

a) 0,20 zł – w przypadku kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek;

b) 0,25 zł – w przypadku pojemników na żywność, w tym pojemników takich jak pudełka, z pokrywką lub bez stosowanych w celu umieszczania w nich żywności, która jest:

– przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos,
– zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika,

– gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie, w tym pojemników na żywność typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność.

Nowa opłata pociąga za sobą szereg innych obowiązków, m.in.:

  • Uzyskanie wpisu do BDO w nowej tabeli (nawet jeżeli sklep lub restauracja posiada już wpis do BDO i tak należy dokonać aktualizacji w rejestrze).
  • Prowadzenie ewidencji nabytych i wydanych opakowań  (kubków i pojemników na żywność odrębnie dla każdej placówki).
  • Archiwizowanie ewidencji przez 5 lat.
  • Złożenie sprawozdania do 15 marca 2024 r. przez system BDO (pierwsze sprawozdanie dotyczy już 2023 r.).
  • Konieczność odprowadzania pobranych opłat do właściwego urzędu marszałkowskiego.