Zdaniem NSA, spółka wypłacając komplementariuszowi zaliczkę na poczet zysku, nie musi z
tego tytułu odprowadzać podatku. Analogicznie powinny być traktowane zaliczki w spółkach
komandytowych.
 
 
Więcej informacji pod linkiem: