Składki społeczne i zdrowotne 2022

logo

Składka ZUS 2022

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują 3 terminy płatności składek ZUS i przekazywania dokumentów rozliczeniowych:

do 5. dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

do 15. dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną

do 20. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale w 2021 r. wyniosło 6221,04 zł.

Składki społeczne

Składka zdrowotna