Składka ZUS 2023

logo

Obowiązują 3 terminy płatności składek ZUS i przekazywania dokumentów

rozliczeniowych:

  • do 5. dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
  • do 15. dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną
  • do 20. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek.

 

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale w 2022 r. wyniosło 6965,84 zł.

Składki społeczne 2023